Khai Thác Dữ Liệu với R (Data Exploration with R)

LỜI MỞ ĐẦU Phân tích dữ liệu là một trong các chủ đề được quan tâm và thu hút bạn đọc trên toàn thế giới. Bởi vì quá trình chuyển dữ liệu thô thành dữ liệu có thể dùng được và phân tích dữ liệu để đưa ra kết luận khoa học là rất quan trọng trong hầu hết các quyết định kinh tế và kỹ thuật. Các kỹ thuật phân tích dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thời đại kỹ…

(Android App) Master Lean Six Sigma – Quiz

Get triple the value by “LEARNING” and “PLAYING” at “COST EFFECTIVE” with MASTER LEAN SIX SIGMA QUESTIONS and ANSWERS apps for Android! Watch my introduction here and Visit my at Google Pay Store or search on Play Store (android app): “Master Lean Six Sigma – Quiz” OVERVIEW: MASTER LEAN SIX SIGMA android app contains a targeted curriculum of 999 questions addressing key topics of Lean Six Sigma. This curriculum is regularly updated online to ensure the latest knowledge in the field. Each question is grouped…